Utan spill

PROPÅ Information AB startades våren 1993. Under alla år har verksamheten ägnats marknadskommunikation för framför allt tjänster; det som på fikonspråk kallas B2B, business to business. En viss förskjutning mot kulturområdet syns dock; inte sällan musik. Oavsett uppdrag, litet eller större, gäller givetvis samma ambition för allt det PROPÅ tar sig an: snyggt, snabbt och…
Läs mer