Björsjö 89. 774 92 Avesta
+46-708 79 65 44
direkt@propa.se

Choir Power

Choir Power

Körsjungande är en historiskt stark gren i Sverige. Uppskattningsvis sjunger 600,000 svenskar i kör. Några når världsklass och internationellt anseende och dit hör Adolf Fredriks Flickkör.

Flickkörens numer legendariske grundare och dirigent Bosse Johansson avslutade sin gärning vid skolan Adolf Fredriks Musikklasser och med sin representationskör Adolf Fredriks Flickkör i januari 2011. Men han är fortfarande i full gång med körer och workshops både här i Sverige och utomlands.

PROPÅ har byggt en webbplats som försöker skildra 40 års slit och framgångar i körvärlden – Bosse och hans Flickkörsvärld: bo-choir.se ›