Utan spill

Utan spill

PROPÅ Information AB startades våren 1993.

Under alla år har verksamheten ägnats marknadskommunikation för framför allt tjänster; det som på fikonspråk kallas B2B, business to business.

En viss förskjutning mot kulturområdet syns dock; inte sällan musik.

Oavsett uppdrag, litet eller större, gäller givetvis samma ambition för allt det PROPÅ tar sig an: snyggt, snabbt och korrekt – utan spill av vare sig tid, floskler eller klichéer.