En av Skandinaviens mest välkända tonsättare, vars musik framförs över hela världen. Komponerar kammarmusik, orkestermusik och vokalt.