Tel: 08-92 83 90, 0708-79 65 44

Mail: direkt@propa.se

Besöksadress: Lilla Sollbo, Björsjö, Avesta

Postadress: Box 12 289, 102 27 Stockholm
eller: Lilla Sollbo, Björsjö 89, 774 92 Avesta