Utan spill

PROPÅ Information AB startades våren 1993. Under alla år har verksamheten ägnats marknadskommunikation för framför allt tjänster; det som på fikonspråk kallas B2B, business to business. En viss förskjutning …